Your Energy Solution Your Energy Solution Your Energy Solution
   
  تماس یا ما محصولات درباره ما  
افزودن به سايتهاي منتخب ارسال پست الكترونيك چك كردن پست الكترونيك صفحه اصلی
 
   
           
     
  آمار سایت :
 
 
  مقالات و اطلاعات فنی :
 
 
اخبار روزانه :
 
 
 
ژنراتورهای گازسوز بی صدا ( 6.5 کیلووات تا 30 کیلووات) 
سیستم هوشمند اتوماتیک ATS
سیستم عیب یاب اتوماتیک 
... اطلاعات بیشتر
   
 
موتور برق های گازسوز (مینی ژنراتور گازسوز) ( 1 کیلووات تا 5 کیلووات) 
بوسیله گاز شهری و یا گاز مایع برق مورد نیاز خود را تامین نمایید . 
 
 ... اطلاعات بیشتر
برداشت كاتالوگ  
   
 
موتور برق گازسوز تمام اتوماتیک (مینی ژنراتور گازسوز اتوماتیک) ( فقط 5 کیلووات) 
درکنار یک سیستم هوشمند و بوسیله گاز شهری و یا گاز مایع قطعی برق را هرگر حس نکنید . 
... اطلاعات بیشتر  
   
 
پمپ آبیاری (کشاورزی،دامداری) گازسوز ( گاز شهری / گاز مایع )  
مزرعه و باغ خود را با پمپ گازسوز آبیاری نمایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
 
 
پمپ کارواش گازسوز ( گاز شهری / گاز مایع )  
به وسیله گازشهری و یا گاز مایع پمپ کارواش خود را راه اندازی و آب پرفشار تولید نمایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
   
 
چمن زن گازسوز ( گاز مایع )  
به وسیله گاز مایع و بدون هیچ گونه نگرانی از نشت بنزین یا گازوییل ، فضای سبز خود را بیارایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
   
 
موتور گاز سوز چند منظوره  (گاز شهری / گاز مایع )  
به وسیله گاز شهری و یا گاز مایع میتوانید محرکی مناسب برای راه اندازی تجهیزات مکانیکی (پمپ، کمپرسور ...) خود داشته باشید.  
 ... اطلاعات بیشتر
 
           
         
           
 
  info@sapemco.com