Your Energy Solution Your Energy Solution Your Energy Solution
   
  تماس یا ما محصولات درباره ما  
افزودن به سايتهاي منتخب ارسال پست الكترونيك چك كردن پست الكترونيك صفحه اصلی English
 
   
           
     
  آمار سایت :
 
 
  مقالات و اطلاعات فنی :
 
 
اخبار روزانه :
 
 
 
ژنراتورهای گازسوز بی صدا ( 6.5 کیلووات تا 30 کیلووات) 
سیستم هوشمند اتوماتیک ATS
سیستم عیب یاب اتوماتیک 
... اطلاعات بیشتر
   
 
موتور برق های گازسوز (مینی ژنراتور گازسوز) ( 1 کیلووات تا 5 کیلووات) 
بوسیله گاز شهری و یا گاز مایع برق مورد نیاز خود را تامین نمایید . 
 
 ... اطلاعات بیشتر
برداشت كاتالوگ  
   
 
موتور برق گازسوز تمام اتوماتیک (مینی ژنراتور گازسوز اتوماتیک) ( فقط 5 کیلووات) 
درکنار یک سیستم هوشمند و بوسیله گاز شهری و یا گاز مایع قطعی برق را هرگر حس نکنید . 
... اطلاعات بیشتر  
   
 
پمپ آبیاری (کشاورزی،دامداری) گازسوز ( گاز شهری / گاز مایع )  
مزرعه و باغ خود را با پمپ گازسوز آبیاری نمایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
 
 
پمپ کارواش گازسوز ( گاز شهری / گاز مایع )  
به وسیله گازشهری و یا گاز مایع پمپ کارواش خود را راه اندازی و آب پرفشار تولید نمایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
   
 
چمن زن گازسوز ( گاز مایع )  
به وسیله گاز مایع و بدون هیچ گونه نگرانی از نشت بنزین یا گازوییل ، فضای سبز خود را بیارایید .  
 ... اطلاعات بیشتر
 
   
 
موتور گاز سوز چند منظوره  (گاز شهری / گاز مایع )  
به وسیله گاز شهری و یا گاز مایع میتوانید محرکی مناسب برای راه اندازی تجهیزات مکانیکی (پمپ، کمپرسور ...) خود داشته باشید.  
 ... اطلاعات بیشتر
 
           
         
           
 
  info@sapemco.com